စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ၏ ဆုရရွိသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လုိက္ပါၿပီ-

“လႊင့္ျပစ္လိုက္တဲ႔ ေရအိုးကိုပတ္ဝန္းက်င္လဲ အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေရေသာက္တဲ႔သူေတြလဲေအးျမ “ ပံုစာသားျဖင့္ ပထမဆုကို Profile name –Ye Lin (ရဲလင္းေက်ာ္) မွ လည္းေကာင္း။

“ကၽြႏု္ပ္အပါအ၀င္ သင္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စြန္႔ပစ္တဲ႔ အမႈိက္ဆိုတာ နည္းနည္းခ်င္းစီပါ .. ဒါေပမယ္႔ .. ခုလို စုစီးမိသြားတဲ႔အခါ .. သင့္ပတ္၀န္းက်င္ .. သင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိေနပါၿပီ ” ပံုစာသားျဖင့္ ဒုတိယဆုကို Profile name –Khine Zaw ( ဦးခိုင္ေဇာ္လင္း) မွလည္းေကာင္း။

“အမိွဳက္ေကာက္ သမားရဲ႕ ဘဝ အေေတြး
ဒီဘူးခြံေလး ေရာင္းလို႕ရတယ္
ေဟာ ေျမာင္းထဲမွာ တစ္ခု
ငါ့အိပ္ျပည့္လို႕ ရွိရင္
ငါတို႕မိသားစု ဒီမနက္ ထမင္းစားလို႕ ရပါ့မလား
ဒါေလး ကနို႕ဆီခြက္ ဘူးခြံကိုလုပ္ထားတာလား
ေအာ္ သူတို႕ ဒီေန႕ စြန္ပစ္လိုက္တဲ႕
အမိွဳက္ဟာ လူးသားအသံုး အေဆာင္ပစၥည္း
ေလးတစ္ခု ျဖစ္သြားပါလား “ပံုစာသားျဖင့္ တတိယဆုကို Profile name- Sthaudi Myanmar (ဦးျမင့္စိုး)မွ လည္းေကာင္း။

“ကမာၾကည္ လမ္းမႀကီးေပၚမွ အမွိဳက္ သိမ္း စနစ္” ပံုစာသားျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆုကို Profile name- Sthaudio Myanmar (ဦးျမင့္စိုး)မွ လည္းေကာင္းထပ္မံရရွိခဲ့ပါတယ္။

This entry was posted in Activities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s